fkservis@fkservis.cz +420 312 672 900

O FIRMĚ

Co je naším cílem?Bc. František Kregl

Firma František Kregl - FK servis se zabývá především protipožární ochranou staveb, zejména technickými řešeními přirozeného odvodu tepla a kouře
a dále výrobou a realizací požárních rolet a kouřových zástěn.

Hlavním programem firmy je navrhování a realizace automatických systémů požárního odvětrání pomocí okenních systémů, žaluziových klapek a světlíků, dále pak navrhování a realizace automatických systémů roletových požárních uzávěrů a kouřových zástěn.

Výrobky společnosti FK Servis podléhají přísné kontrole kvality, aby byla zajištěna vysoká spolehlivost a požadovaná bezpečnost. Každý výrobek podléhá zkoušce funkčnosti. Zkoušky životnosti a zkouška požární odolnosti jsou pro naše výrobky, zaměřené na odvod kouře a tepla a problematiku požárních uzávěrů, povinné. Zkoušky jsou prováděny pod odborným dohledem nezávislých zkušebních laboratoří.

Firma dále spolupracuje s projekčními a architektonickými kancelářemi a firmami zabývajícími se požární bezpečností staveb. Úzce také spolupracuje se zástupci Hasičských záchranných sborů.

„OHEŇ JE ŽIVEL, V JEHOŽ KOUŘI NALEZNETE SMRT. S NÁMI SE ZNOVU NADECHNETE!“

5 BODŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Úkolem požární ochrany staveb je zabránit při požáru ztrátám na životech a zdraví osob, zvířat a co nejvíce minimalizovat škody na majetku. Stavba musí být proto navržena tak, aby se omezilo riziko samotného vzniku požáru, jeho šíření uvnitř i mimo objekt, umožněn bezpečný únik osob a účinný zásah požárních jednotek.

Chráněné únikové cesty v objektech slouží pro včasnou a bezpečnou evakuaci. Nejdůležitějším parametrem těchto prostor je však jejich účinné větrání, které naše firma zajišťuje a provádí i jeho pravidelné kontrolní prohlídky.
Záchrana lidských životů je při požáru samozřejmě prioritní, nicméně nesmíme také zapomínat na ochranu svého majetku. Pro nikoho není příjemné přijít o svůj domov, prostředek podnikání či objekt kulturní hodnoty. Proto je důležité pro daný typ provozu budovy navrhnout to správné opatření.
Pokud dojde ke vzniku požáru, neměl by se oheň a kouř z daného prostoru dále rozšiřovat. Tomu brání stěny, stropní konstrukce a uzávěry otvorů s požární odolností. Pro ty je možno využít naše textilní požární roletové uzávěry.
Při vzniku požáru je snahou v co nejkratší době začít s eliminací jeho projevů. Může se tak dít např. použitím hasicích přístrojů, hydrantů, stabilního hasicího zařízení nebo zařízení pro odvod kouře a tepla. Všechny možnosti najdete v naší nabídce.
Zásah, likvidace požáru a záchranná činnost požárních a záchranných jednotek samozřejmě úzce souvisí s Vaším objektem. Proto je bezpodmínečně nutný jejich souhlas s požárně bezpečnostním řešením stavby.

Přehled Zaměstnanců


PŘEHLED VŠECH NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ VČETNĚ JEJICH EMAILŮ A TELEFONÍCH ČÍSEL


Bc. František Kregl
| Ředitel firmy


f.kregl@fkservis.cz
+420 312 672 900

Jan Kregl
| Obchodní zástupce


j.kregl@fkservis.cz
+420 603 529 995

Ivana Dědičová
| Vedení pro kvalitu


i.dedicova@fkservis.cz
+420 312 672 900

Ivana Chválová
| Administrativní referent


i.chvalova@fkservis.cz
+420 312 672 900

Jana Bečvářová
| Obchodní referent


j.becvarova@fkservis.cz
+420 605 260 256

Petra Pleváková, DiS.
| Administrativní referent


p.plevakova@fkservis.cz
+420 605 260 256

Ing. Radek Lassig
| Technik


r.lassig@fkservis.cz
+420 778 000 253

Profesní komora požární ochrany je sdružení fyzických a právnických osob, které působí v požární ochraně po celém území České republiky.

Naše firma je držitelem certifikátu jakosti podle ISO 9001. Certifikát je k nahlédnutí zde.

Scroll to Top